NMF sommerkurs 2017

NMF har i år et Sommerkursfond, der barn og unge kan få dekket kursavgiften hvis korpset vurderer at det er behov for det. Denne informasjonene har tidligere gått ut til styreledere og dirigenter. Vi velger nå å sende eposten til alle styrets medlemmer, fordi søknadsfristen er kort og vi ønsker at flest mulig av dem som trenger det skal få benyttet tilbudet.

I forrige uke mottok alle korpsledere i landet en e-post om et nasjonalt sommerkursfond hvor alle skolekorps/generasjonskorps kan søke om å få dekket kursavgift for medlemmer i korpset som vil på sommerkurs i regi av NMF. I tillegg til dette nasjonale fondet har vi øremerket midler til grønt og gult dagkurs i Oslo. Har dere medlemmer i korpset mellom 8 og 11 år som ønsker å delta på sommerkurs, men som ikke kan pga. svak økonomi er dette ordningen dere bør søke. Det er ledige plasser på kurs!

Kursene man kan søke om plass på er:

Grønt dagkurs i Oslo fra 28.-30.juni. Grønt kurs er for dem som skal begynne i 3. og 4. klasse.

  • Gult dagkurs i Oslo fra 23.-27.juni. Gult dagkurs er for deg som skal begynne i 5. og 6. klasse

I denne ordningen er det korpsleder som søker på vegne av sitt/sine medlem(mer). Det er ikke nødvendig med formell dokumentasjon på svak økonomi. Vi trenger en forklaring på situasjonen for medlemmet man ønsker skal få dekket kursavgift. Situasjonen kan f.eks være arbeidsledighet i familien eller at mor eller far er eneforsørger. Vi oppfordrer styret og dirigent til å snakke sammen, og med andre voksne som kjenner barna, slik at dere kan søke for barn som har behov for denne ordningen. Vi anbefaler også korpsene å ha dialog med foreldre, da det er de som har best utgangspunkt for å avgjøre om økonomi er en hindring for å delta på sommerkurs.

Dette er en prøveordning og fondet er begrenset. Søknadsfrist er satt til fredag 16. juni. Den som mottar støtten for gult og grønt dagkurs i Oslo må påregne å betale en symbolsk påmeldingsavgift på kr. 60 for å være med på kurs. Hvis man søker på det nasjonale fondet (andre kurs enn gult og grønt dagkurs i Oslo) må man påberegne en påmeldingsavgift på kr. 300.

Hvem kan få dekket deltakeravgiften:

  • Skolekorpsmusikanter (medlem av NMF) i våre samarbeidskorps som ønsker å delta på grønt eller gult dagkurs i Oslo, hvor økonomi er en avgjørende hindring for deltakelse.

Hvem søker om å få dekker deltakeravgift:

  • Korpsleder

Hvordan søker man om å få dekket deltakeravgift:

Søknadsfrist:

  • Fredag 16. juni

Det er flere grunner til at vi har øremerket midler til gult og grønt kurs i Oslo, og at påmeldingsavgiften her er lavere, sammenliknet med det nasjonale fondet. I Oslo har vi et tettere nettverk med samarbeidskorps, som blant annet har jobbet med PULSE og inkluderingsagentene, og vi vet at mange barn har svak økonomi i familien. PULSE vil være tilstede på disse kursene. I tillegg er dette en prøveordning hvor vi vil få testet administrasjon av et slikt fond, og gjør oss erfaringer som vi vil benytte senere. Har dere medlemmer som faller under målgruppen for andre kurs, er dere velkommen til å søke det nasjonale fondet.

Har du spørsmål? Send en e-post til anne@musikkorps.no

Vennlig hilsen

Norges Musikkorps Forbund

www.musikkorps.no

 

Dette innlegget ble publisert i Hoved, Junior. Bokmerk permalenken.