T r o m m e s t i k k a
utgave 3 / årgang 7 / Mai 2005

Informasjonsblad for Lilleaker Skoles Musikkorps

Adresse: Lilleaker Skoles Musikkorps, Postboks 78 Lilleaker, 0216 Oslo

Bankkontonr.: 1600 40 79063
Internettside: www.lilleaker.info

    

Av innholdet:

Aktivitetsliste

Loppemarkedet

Marsjseminar

Barnehagespilling

17-mai

Program 17. Mai

         

Redaksjon : Britt Nygård Eggen  britnegg@online.no

Frist for innlegg til neste nummer: 20. mai

Aktivitetsliste:                                                

Aktivitet

Dato

Klokka

Hvem

Barnehagetog

13. mai

11:30

Hoved/junior

Markedsdag

 9. juni

18:00

Hoved/junior

17. Mai

17. mai

06:00

Se detaljer s.3

 Avslutning

16. juni

18:00

Alle

Siste spilletime/samspill før  sommerferien

16. juni

 

Alle

Korpsfestivalen, Oslo

23 - 26 juni

 

Alle

Oppstart etter ferien

F.o.m. uke 30

 

Alle

Årsmøte

25.august

 

Alle

 

Loppemarkedet ga et salg på ca. kr. 230.000.- 

Styret vil gjerne rette en stor takk til alle som deltok i forbindelse med årets loppemarked, hvor vi solgte for ca 230.000.-. Det var en klar forbedring fra fjoråret, og det er vi veldige glade for. Nettoresultatet er ikke helt klart enda, men aktivitetskomiteen har spart inn på mange områder som teltet i skolegården til oppvaring av lopper, stor velvillighet for å låne rom på skolen og sortering av søppel i konteinere etter loppemarkede samt ”knusebilen” med færre tonn enn fjorårets. Tusen takk for flott innsats.

Samtidig vil vi takke skolen for lånet, og håper vi fikk levert den tilbake i like god stand som vi fikk låne den.

 

Alternative inntektskilder !?

Det finnes så mange kreative foreldre i korpset, og det er sikkert mange som både har ideer og muligheter til å realisere alternative og supplerende inntektsmuligheter for korpset. Vi er inne i en periode med vekst, og det er viktig at vi kan opprettholde den satsingen vi har påbegynt for å kunne gi våre barn en kvalitativ og motiverende musikk- opplæring, og styrke holdningen til korpsvirksomheten i vårt nærmiljø! Det er veldig fint om dere kan komme med de ideene dere har til styret, så kan vi sammen se om de lar seg realisere samtidig som vi ikke ønsker å ”belaste” foreldrene mer enn nødvendig.

Husk å sende e-post til  Lasse Nergaard ang. ideer <lasse.nergaard@procorp.no>

Aktivitetskomiteen sender ut en loddpakke i mai som skal selges til inntekter for korpset. Hver familie får en ”loddpakke” som bør selges før august! Send korpsbarna ut i nærmiljøet. Lykke til !

 

 

Marsjseminar – LSM tok bølgen              

Vårens marsjseminar fant sted 9. og 10. april med innlagt ekskursjon til Askim. Forkortelsen LSM stod denne helgen for Lilleaker Svømme- og Musikkorps. Våre unge musikanter ladet opp til marsjøvelser gjennom bølgesvømming, sterke strømmer og kule sklier i Østfoldbadet. I følge reklamen er dette verdens største bad i Østfold og det levde opp til sitt rykte. Etter badeøvelser og transport tilbake til Lilleaker tilbrakte så ca. 20 musikanter lørdagskvelden på skolen og natten på harde madrasser i gym-salen.  Selv om hverken overnattingssted, komfort eller bevertning kan kalles 5 stjerners, var det ingen klager å høre. Snarere tvert i mot. Opplegget med kort utflukt, pizza og kulturelt innslag i gymsalen (les: Flåklypa Grand Prix på storskjerm dvs. Gymsalveggen) og felles frokost og lunsj dagen etter ga mersmak og inspirasjon for marsjering og spilling. Opplegget anbefales. I følge dirigent Petter var den musikalske siden på sjeldent høyt nivå etter at den harde kjerne i hovedkorps og juniorkorps hadde tilbrakt natten på gymsalgolvet. Alt i alt en vellykket start på årets marsjsesong!

Kristian Ødegaard

HUSK: Sett av dagene (23.juni-26 juni) til den fantastiske NMFs store 100 års festivalen i Oslo med 250 korps fra hele landet. Mer info ligger på vår hjemmeside: www.lilleaker.info  Festival-2005

 

 

Har du alt du trenger til uniformen?

Siste frist er 10.Mai . „Uniformsloftet“ er oppe 10.05 fra kl. 18.00-19.00

Kontaktpersoner:

Lene Sletta                   22 50 51 53

Ingrid Aabø Liljedahl  95 26 79 76

Er instrumentet, notehefte etc. i orden til 17 mai?? Hvis ikke må du kontakte:

Kristian Ødegaard   22 52 17 48/92 25 67 35

 

Barnehagespilling 13. Mai

Hvem:

Når:

Hvor:

Antrekk:

Ansvarlig:

  Hoved/junior

Oppmøte på Lilleaker skole 13. Mai kl. 11.15 i uniform. Vi går samlet ned til Prix.

Oppstilling utenfor Prix kl. 11.30. Vi spiller for barnehagene i nærmiljøet. Korpset er invitert til Ullern Barnekrybbe (v/Prix) etter toget.
Vi er ferdige ca. kl. 13.30 og går da samlet tilbake til skolen.

Full uniform. Husk at dere må ta med uniformen på skolen den dagen!

Andreas Galtung
Tove Flem Jacobsen

 

Fanebærer:
Jan Vidar Hansen

 

 

Oppmøte til 17. Mai: Alle stiller i uniform!

Hvem:

Når:

Hvor:

Togleder:

Diverse:

Hovedkorpset

 

 

 

 

 

 

 

 

Oppstilling kl. 06.00. Vi går vekkerunde fra Skogbrynet og opp til Lilleaker skole.

Flaggheising
kl. 08.00 på Lilleaker skole

Krysset ved Skogbrynet

Lasse Nergaard

Fanebærer: Jan Vidar Hansen

 

 

 

Vi spiser felles frokost på skolen kl. 08.10

Vi trenger noen aspiranter til „duskbærere“ Hvem har lyst?

Meld fra til
Britt Eggen !

Juniorkorpset

Oppstilling kl. 06.00. Vi går vekkerunde i Ørakerområdet, flaggheising ved Øraker skole kl. 07.45

Ullern idrettsplass

Tove F Jacobsen

Fanebærer: Britt N Eggen

Vi møtes på Lilleaker skole kl. 07.55 til flaggheising.

Frokost kl. 08.10

Alle: Hoved/junior/asp.

 

 

 

Oppstilling til barnetoget  kl. 08.45

I skolegården/

Lilleakerveien

Lasse Nergaard

Fanebærer: Jan Vidar Hansen

Flaggbærere:

Tove F Jacobsen

Britt N Eggen

Ansvarlig for Aspirantene „duskbærere“

Ranveig Anderson

Alle: Hoved/junior/asp.

Oppstilling kl.15.00

Leker/aktiviteter fra kl. 16.00

Utenfor Prix. Folketoget går til Ullernbanen.

 

Kristian Ødegaard

Fanebærer: Jan Vidar Hansen

Flaggbærere:

Britt N Eggen

Tove F Jacobsen

17. mai: LSM har sammen med Ullern IF (fotballgruppen) ansvar for arrangementet på Ullernbanen kl 16:00-18:00. Fordeling av oppgaver kommer i egen mail.

 

 

 


 

17. mai på Lilleaker       

 

06:00

Ullern Janitsjarkorps spiller i området ved Åsjordet

06:30

Lilleaker Skoles Musikkorps (hoved) spiller i området ved Skogbrynet

Lilleaker Skoles Musikkorps (junior) spiller i området ved Ullern idrettsplass

 

 

 

07:45

Flaggheising Øraker skole (Lilleaker Skoles Musikkorps (junior))

07:50

Flaggheising Folkets Hus (Ullern Janitsjarkorps)

08:00

Flaggheising Lilleaker skole (Lilleaker Skoles Musikkorps (hoved og junior))

08:05

Flaggheising Ullerntunet Bo- og behandlingssenter (Ullern Janitsjarkorps)

 

 

 

09:00

Lilleaker skole: Lilleaker Skoles Musikkorps spiller ”Norge i rødt, hvitt og blått”.
Foreldre oppfordres til å trekke opp i amfiet.

09:04

Lilleaker skoles barnetog starter fra skolen og går denne ruten:

Lilleakerveien, Vækerøveien, Bærumsveien, Hartmannsvei, Guvernørens vei, Jacob Vaage-statuen (blomsternedleggelse), Lilleakerveien, Bestumveien, Sollerudveien, Kajalund sykehjem, Ullerntunet Bo- og behandlingssenter.

Siden dette er et barnetog, oppfordres foreldre til å gå bakerst i toget etter Ullern Janitsjarkorps.

ca.

10:15

ca.

10:45

 

11:15

 

Underholdning ved Ullerntunet Bo- og behandlingssenter.

 

Toget fortsetter nå som folketog.
Barn og foreldre oppfordres til å følge toget opp Ullernchausseen og videre til Ullern kirke.

Kort tale v/sogneprest Nesvåg ved minnestøtten foran kirken.

Blomsternedleggelse.

Lilleaker Skoles Musikkorps spiller

 

 

15:30

Folketoget går fra Coop Lilleaker under ledelse av Lilleaker Skoles Musikkorps til Ullern idrettsplass via denne ruten: Sponhoggveien, Hartmannsvei, Bærumsveien, Lysehagan, Myntfunnveien og Sportsveien.

 

 

16:00

til ca.

18:00

Leker for barn og voksne på Ullern idrettsplass: sekkeløp, pilkast, skyting, lykkehjul, diverse leker. Salg av is, brus, kaffe, grillmat, kaker mm.

Inngangspenger: Barn gratis – Voksne kr. 30,-

(Arr.: Ullern IF – Fotballgruppen og Lilleaker Skoles Musikkorps)

 

 

 

 

VI ØNSKER HELE DISTRIKTET EN RIKTIG HYGGELIG 17. MAI!

 

Lilleaker skole og FAU - Lilleaker Skoles Musikkorps - Ullern IF - Ullern Janitsjarkor

 

 

Trommestikka i Word-format