T r o m m e s t i k k a
utgave 4 / årgang 7 / September 2005

Informasjonsblad for Lilleaker Skoles Musikkorps

Adresse: Lilleaker Skoles Musikkorps, Postboks 78 Lilleaker, 0216 Oslo

Bankkontonr.: 1600 40 79063
Internettside: www.lilleaker.info

    

Av innholdet:

Rekkrutering
Terminliste
Ny struktur i hovedkorpset
Sammensetning av styret

 

Redaksjon :  Britt Nygård Eggen     

Frist for innlegg til neste nummer:  20 oktober

 

Velkommen til nytt korpsår

Vi er alt godt i gang med korpset. Vi har hatt en vellykket rekkruteringskonsert ved skolen, og vi har fått 15 nye medlemmer.


Er det mye arbeid for foreldrene i korpset?

Korpset trenger penger til instrumenter, uniformer, dirigenter og instruktører.  Pengene skaffes til veie via kontingent, vi får noe penger fra det offentlige, men dette er ikke nok.  I LSM har vi valgt å arrangere loppemarked, vi selger julenek og er noen ganger med på varetellinger eller lignende.  Dette er litt jobb, men vi i styret prøver å finne et nivå som gir oss nok penger til driften,  men som ikke er altfor krevende. Og selv om det er litt jobb, er det mange positive sider ved å være foreldre i korps.  Vi blir godt kjent i lokalmiljøet, foreldrene blir kjent med hverandre og de andre barna og ungdommene i korpset. Og kanskje nettopp DU som foreldre har en god idé eller en form for kompetanse som vi kan dra nytte av i korpset?

Det som blir den første jobben for foreldre/musikanter er å selge skrapelodd. Loddene blir utdelt på de første samspilløvelsene i uke 38/39. Det er mange fine gevinster. Loddene må selges så fort som mulig, før 30. november!!

Lykke til.


Øvelser samspill

Aspirant 1. øver tirsdager kl. 13.30-14.30
Aspirant 2. øver tirsdager kl. 14.30-15.30

Alle øvelsene er i samlingssalen ved Lilleaker skole i SFO tiden.

Hovedkorpset øver hver torsdag kl. 18.00-20.00 i samlingssalen.

Øvelser samspill      Individuelle øvelser

Meld fra i god tid dersom du blir forhindret i å møte på øvelsene!

Ring direkte til instruktøren /dirigenten din. Dersom du ikke oppnår kontakt kan du ringe styrevakten. Husk at alle instrumenter skal oppvares nede i korpskjelleren før øvelser, dvs. når barna har med seg instrumentet om morgenen før skolestart. Hver enkelt må plassere/hente sitt instrument i korpskjelleren.   Adresser til instruktører


Ny struktur i hovedkorpset.

Vi har slått sammen junior og hovedkorpset og har nå 30 medlemmer totalt i hovedkorpset. Dette ble diskutert på årsmøte, og styret fikk tilslutning av årsmøte å prøve ordningen allerede fra høsten av. Dirigent Petter L Carlsen er i gang med sammenslått gruppe og det ser ut til å fungere godt så langt. Det betyr at hovedkorpset må ha struktur og disiplin på øvelsene.

Alle medlemmer skal møte kl. 17.45 hver torsdag.  Hver enkelt skal hente en stol og notestativ, og sette seg etter kartet som Petter har laget. Alle har faste plasser. Alle pakker opp sitt instrument og er klar til å spille kl. 18.00.

Det skal være ro og orden under øvelsen. Det vil alltid være en voksen person under øvelsen. Fraværet blir ført hver gang, og foresatte blir kontaktet hvis ikke musikantene møter til øvelsen i rett tid. Vi er mange medlemmer og trenger derfor ro og orden slik at Lilleaker skoles musikkorps skal bli nærmiljøets beste korps!!

Terminliste for 2005/2006, sett av datoer.

Vi har fått ny sammensetning av styret i LSM.

 

Trommestikka i Word-format