Styrets Årsberetning 2019

1. Tillitsvalgte for perioden

Styrets sammensetning Navn Funksjon
Kristin Svanqvist Styreleder/Instruktøransvarlig
Morten Søderblom Leder Aktivitetskomitéen, styremedlem
Berit Sotnakk Materiellansvarlig, styremedlem
Vibeke Hafstad Korpsleder hoved, styremedlem
Ingeborg Hjorthen Styremedlem
Halvard Leirvik Sekretær og styremedlem
Hilde Müller Styremedlem, korpsleder junior
Anders Valdersnes Vara og assisterende korpsleder junior
Kathrine Warg Vara, korpsleder aspirant våren
Mariann Gurholt Styremedlem og kasserer

Revisor
Yvonne Husby Halseth Revisor
Arne Skaaland Sætremyr Setterevisor

Valgkomité
Vibeke Hafstad Valgkomité
Kristin Svanqvist Valgkomité

LSM’s Aktivitetskomité
Morten Søderblom Leder
Owe Viktorsson Medlem
Erik Bruun Medlem
Fredrik Grefslie Medlem
August Nissen Medlem
Lars Erik Rebnes Medlem
Morten Daviknes Medlem
Yvonne Husby Halseth Medlem

LSMs Uniformskomité
Katja Aasen
Ingeborg Rygh Hjorthen

2. Medlemsforhold

Ved sesongslutt i desember 2019 hadde LSM tre spilledyktige korps med slik fordeling: 35 medlemmer i hovedkorpset, 30 medlemmer i juniorkorpset og 12 i aspirantkorpset. Etter justering for de som slutter får vi et hovedkorps på 35 medlemmer, et juniorkorps på 28 medlemmer og 12 aspiranter fra sesongstart i januar. Korpset har en ambisjon om å opprettholde rekrutteringen på det nivået den har ligget på de siste årene.

3. Dirigentsituasjonen

Hovedkorpsets dirigent, Tomas Austestad, er utdannet tubaist og har vært engasjert i LSM siden november 2008. Han er utdannet i Gøteborg og Tromsø, og arbeider i tillegg til dirigentjobben i LSM i andre korps i Oslo/Romerike samt som frilans tubaist. Han gjør en meget god jobb som dirigent i LSM gjennom sin store entusiasme og klare faglige ambisjon for korpset.

Jenny Austestad er fantastisk pedagog og dirigent som dirigerer junior- og aspirantkorpset. Hun gjør en svært godt arbeid med våre minste musikanter.

Styret er godt fornøyd med dirigenter og instruktørers innsats dette året.

4. Øvelser

Aspirantene har hatt fellesøvelser fra kl. 14.30 til kl
. 16.00 hver torsdag. Juniorkorpset har hatt fellesøvelser fra kl. 16.15 til kl. 17.45 hver torsdag.

Hovedkorpset har hatt fellesøvelser fra kl. 18.00 til kl. 20.00 hver torsdag
.

Alle musikanter har hatt 28 individuelle øvelser à 30 minutter. Korpset har engasjert eksterne instruktører på de individuelle øvingene. For å fremme tilhørigheten til korpset har vi så langt det har latt seg gjør lagt korpsaktiviteter til torsdager. Av praktiske grunner har individuelle øvelser i hovedsak vært lagt til mandag, onsdag og torsdag.

5. Hederstegn til korpsmedlemmene for 2018 Det ble delt ut hederstegn for 2018 og 2019 på sommeravslutningen i juni.

6. Styremøter

Det er avholdt ni styremøter 2019 og ett styremøte i 2020 før årsmøtet. Styret har samarbeidet godt innad, og koordineringen mellom de forskjellige komitéene og styret har fungert meget godt. Samarbeidet mellom LSM og skolen har fungert bra.

7. Musikalsk utvikling og gjennomførte aktiviteter

Musikkåret 2019 har vært et år preget av markering av korpsets 110 års jubileum gjennom høy aktivitet og god musikalsk fremdrift.

Januar Vi startet korpsåret med en vellykket med innstuderingsseminar for junior 12-13. januar. Jubileumsfest for markering av korpsets 110 års jubileum fant sted på Folkets hus lørdag 19. januar. Festen var for musikanter, søsken og foresatte. Festen startet med musikalsk innslag ved eufonist Anne Mette Johannessen og bildekavalkade som ga en kort historisk oppsummering. Bydel Ullern spanderte marsipankake til alle. Den største overraskelsen var bursdagsgaven på 50 000 kroner som korpset fikk av Peter Skarbøvig. Etter den formelle markeringen var det tradisjonell korpskveld for alle musikanter.

Februar 1. februar hadde junior og hoved vinterkonsert med både kammerensembler og korps.

Mars Det var distriktsmesterskap 24. mars i Lørenskog hus. Juniorene gjorde en flott konsert, og fikk gode tilbakemeldinger fra dommerne. Hovedkorpset deltok for første gang i 1.divisjon. Det endte med en solid 7. plass med 86 poeng, og gode dommerkommentarer. Hovedkorpset fremførte stykket Hereditas – som var spesialskrevet til Lilleaker skoles musikkorps i anledning av 110 års jubileet.

April Tur til Praha ble arrangert for korpsets eldste musikanter. En meget vellykket tur der fokus var sosialt samvær, kultur og shopping.

Mai Årets loppemarked ble avholdt 4-5. mai. Loppemarkedet var et godt arrangement – men litt færre besøkende enn året før. Dette ga et bruttoresultat på 470 000 kroner – som vi er meget godt fornøyde med!!! Dette er et meget betydelig bidrag til korpsets drift.

Aktivitetskomiteen gjorde som alltid en god jobb i forkant, og det ble gjort en formidabel jobb av alle som var til stede i loppeuka. Lagringsbehov frem mot loppehelgen er en økende utfordring.

16. mai spilte vi i barnehagenes “17. maitog” og deltok i en hyggelig markering i Hullebergmyra barnehage etterpå. Dette foregikk i skoletiden og Lilleaker skoles junior og aspirantkorps (forsterket med noen hovedkorpsmusikanter fra Lilleaker og Øraker skole) gjorde en flott innsats.

17. mai var korpset en viktig bidragsyter i markering av nasjonaldagen. Korpset gjennomførte vekkerunde i nærområde og spilte ved flaggheising ved Lilleaker skole. I år var det lokalt tog med ny rute. Ruten gikk fra skolen, via Lilleakerveien, Kirkehaugsveien, Sollerudveien, ned Ullernchaussen. Toget stoppet på Ullerntunet sykehjem før vi endte i skolegården. Korpset sto for det tradisjonelle 17. maiarrangement i skolegården. Det var meget godt oppmøte. Dette viser at det er stor oppslutning om lokale arrangementer. Meget pen fortjeneste til korpset var belønningen for noen hektiske arbeidstimer!

Juni Korpset skulle deltatt med musikalsk underholdning på skolens markedsdag 6.juni, men det regnet enorme mengder så danseoppvisningen ble gjennomført i samlingssalen og innmarsj utgikk. Korpset bisto FAU med utlån av diverse materiell og utstyr.

Korpset hadde en fin sommeravslutning for musikanter og foreldre søndag før korpsturen. På sommeravslutningen fikk vi en fin konsert med aspirantene før hederstegn til alle ble delt ut. Deretter spiste vi tom fryseboksene.

Årets korpstur gikk til Riga i Latvia 26-30.juni. En fantastisk tur med flere konserter, besøk og spilleoppdrag på den norske ambassaden, bading og godt sosialt samvær. Vi var 58 deltagere på turen hvorav 40 musikanter. En meget vellykket korpstur.

Vi merker oss at mange av musikantene våre fortsetter å dra på sommerkurs. Også i år deltok mange av våre musikanter på Bjerkely. Tilbakemeldingene er positive. Musikantene melder om gode og varierte opplevelser med både musikk og andre aktiviteter.

August Rekruttering. Dirigentene Tomas og Jenny gikk rundt i 2. og 3. klassene og snakket med barna dagen etter skolestart. Torsdag 22. august hadde vi instrumentprøving og rekrutteringen i år endte med 12 aspiranter. Nytt av året var at vi tilbød et «fast track» løp for elever i 4. og 5. klasse. Målsettingen var at nye musikanter fra disse klassetrinnene skulle ha egen samspillsundervisning og gå inn i juniorkorpset i desember. Dette var populært, og vi rekrutterte fem musikanter inn via denne ordningen.

September Korpset deltok på Tusenfrydstevnet 8. september. Dette var et godt arrangement og musikantene uttrykte at de ønsket å være med neste år.

Hovedkorpset hadde bortreiseseminar til Færder leirsted 20.-22. september. Dette var et meget vellykket seminar. Færder leirsted ligger på Bolærne i Vestfold. Dette er et tidligere militært anlegg som nå er nedlagt. Fantastiske lokaler og utrolig flott øy. Junior og aspirant hadde dagsseminar på Lilleaker skole 21. september.

Det ble arrangert øvekonkurranse for aspirant og juniorkorps hele høsten.

Vi hadde felles høstkonsert for alle tre korps 26. september i samlingssalen på Lilleaker.

November I november ble det gjennomført et bortreiseseminar for hovedkorpset til Gulsrud leirsted på Ringerike. Vellykket seminar og en god forberedelse til vår store festkonsert.

28. november hadde vi en stor festkonsert på Sentralen i Oslo sentrum. Vi hadde leid den store marmorsalen til konserten – og dermed ble konsertens navn «musikk i marmor» Dette var en storslått festkonsert der alle tre korpsene bidro sterkt. Konserten var høstens absolutt største høydepunkt og en verdig avslutning av 110 års jubileet. Til konserten var Haakon Esplo leid inn som konferansier – noe som skapte en flott ramme rundt konserten. Konserten viste korpsets høye musikalske nivå. At det er spilleglede og høyt nivå viste også fremføringen av Czardas med Raviksan Navaratnarajah som solist på tuba.

Desember Alle korps hadde tradisjonen tro julegrøt og sosialt samvær før korpset tok juleferie. Hovedkorpset deltok på den felles julekonserten i Ullern kirke 15. desember.

8. Økonomi

Er vedlagt som egne saksdokumenter

Til slutt – tusen takk for innsatsen i 2019 til alle involverte i LSM.

Lilleaker, 21. januar 2019 for styret i Lilleaker Skoles Musikkorps

Kristin Svanqvist, Styreleder (sign)

Dette innlegget ble publisert i Årsmøte, Uncategorized. Bokmerk permalenken.