Terminliste 2020/2021


Det er fellesøvelse hver torsdag, unntatt i skolens ferier

conditions that are likely to impact sexual functioning.• Recommended: tests of proven value in the little blue pill.

. Individuelle timer avtales med spillelærer

Aspiranter Junior Hoved
AUGUST
18.aug Rekruttering?
20.aug Øvelse Øvelse
27.aug Øvelse Øvelse
Rekuttering?
SEPTEMBER
UKE 36 Individuelle spilletimer starter opp
3.sept Øvelse Øvelse Øvelse
10. sept Øvelse Øvelse Øvelse
12.sept seminar seminar seminar
13.sept seminar seminar
17.sept Øvelse Øvelse Øvelse
24.sept Øvelse

Konsert

Øvelse

konsert

konsert
OKTOBER
1.okt høstferie høstferie høstferie
08.okt Øvelse Øvelse Øvelse
15.okt Øvelse Øvelse Øvelse
22.okt Øvelse Øvelse Øvelse
29.okt Øvelse Øvelse Øvelse
NOVEMBER
5.nov Øvelse Øvelse Øvelse
6.nov seminar
14-15.nov seminar seminar
19.nov konsert konsert konsert
26.nov Øvelse Øvelse Øvelse
DESEMBER
3.des Øvelse Øvelse Øvelse
10.des Øvelse Øvelse Øvelse
13.des kirkekonsert
17.des juleavslutning Juleavslutning Juleavslutning
JANUAR
7.jan Øvelse Øvelse Øvelse
14.jan Øvelse Øvelse Øvelse
16.jan seminar
17.jan seminar
21.jan Øvelse Øvelse Øvelse
28.jan Øvelse

Kammerkonsert

Øvelse

Kammerkonsert

 

Kammerkonsert

FEBRUAR Aspirant Junior Hoved
4.feb Øvelse Øvelse Øvelse
06.feb seminar seminar
7.feb Seminar
11.feb Øvelse Øvelse Øvelse
18.feb Vinterferie Vinterferie Vinterferie
25.feb Øvelse Øvelse Øvelse
26-28 seminar Seminar?
MARS
4.mars Øvelse Øvelse Øvelse
11. Øvelse Øvelse Øvelse
18. Øvelse Øvelse Øvelse
25. Øvelse Øvelse Øvelse
APRIL
1.april Påske Påske Påske
8. Øvelse Øvelse Øvelse
9. Seminar
10-11.april Seminar
15. Øvelse Øvelse Øvelse
17.april Generalprøve Generalprøve
18.april DM DM
22. Øvelse/konsert Konsert Konsert
29. Øvelse Øvelse Øvelse
MAI
6. Øvelse Øvelse Øvelse
13 Øvelse Øvelse Øvelse
14 Barnehagetog Barnehagetog
17.mai Tog Tog Tog
20.mai Øvelse Øvelse Øvelse
27.mai Øvelse Øvelse Øvelse
JUNI
3.juni Øvelse Øvelse Øvelse
10.juni Øvelse Øvelse Øvelse
12-13.juni seminar Avslutning
17.juni Øvelse
19.jun NM+
21-25.juni Callela/italia Callela/italia Callela/italia

 

 

Legg igjen en kommentar