Henting av lopper 2024

Årets loppemarked er over, takk til alle som bidro med lopper!


Vi trenger lopper til vårt loppemarked 27.-28. april 2024!
Bruk anledningen til å rydde på loft og i kjeller og lever loppene til oss.

Du kan levere hver kveld fra 22.–25. april (uke 17).

Ønsker du at vi henter loppene?
I forkant av loppemarkedet legger vi ut et skjema for utfylling her.