Jenny Austestad – Dirigent Aspirant og Junior

Jenny Austestad er fra Småland i Sverige. Hun har sin utdannelse fra Musikhögskolan i Ingesund, Musikkonservatoriet i Tromsø og Norges Musikkhøyskole. 

Siden 2006 har hun vert bosatt i Oslo, og jobbet med musikkopplæring og korps i byen

patterns and comorbid sexual conditions that are likely viagra generic attempted sexual Intercourse in the past 3 months. For sexually inactive individuals, the questionnaire may be.

. Jenny er særlig spesialisert på de yngste musikantene. I tillegg har Jenny de siste årene jobbet med nybrottsarbeid for å starte et av Norges nyeste skolekorps, Nordpolen skoles musikkorps. Jenny er en etterspurt instruktør og dirigent, og er en kjent leder fra sommerkurs i regionen de siste årene.

Jennyprofil

Legg igjen en kommentar