Kontakt oss

Korpsets postadresse:
Lilleaker skoles musikkorps
Postboks 78 Lilleaker
0216 Oslo

Web: www.lilleaker.info
Facebook: https://www.facebook.com/lilleaker/
Twitter:

Konto: 1600 40 79063

Internasjonalt kontonummer (IBAN): NO41 1600 4079 063

BIC (Swift-adresse): DNBANOKKXXX

Organisasjons nummer: 971 289 929

Faktura informasjon til leverandører: Vi har regnskapssystem med støtte for mottak av elektronisk faktura, og oppfordrer vår leverandører til å benytte det. Leverandører som ikke kan sende faktura elektronisk, bes sende den på e-post til post@lilleaker.info eller lsm@lilleaker.info. Betalingsbetingelser skal være minst 14 dager.

Det er kun styret i Lilleaker Skoles Musikkorps som kan gjøre innkjøp på vegen av korpset. Vi forbeholder oss retten til å avvise faktura på varer eller tjenester som ikke er bestilt av styret i LSM.

Legg igjen en kommentar