Ny i korpset? – Informasjon til aspirantforeldre

Velkommen til Lilleaker Skoles Musikkorps! Korpset ble stiftet i 1909 og har spilt sammenhengende i 103 år. Vi feiret 100-årsjubileum i 2009 med mange flotte jubileumsmarkeringer og har i dag et stort og vitalt korps med omtrent 90 medlemmer. Korpset er et tilbud til alle barn på Lilleaker fra de går i 2. klasse og til de er ferdige på videregående.

Om å spille i korps

Når man spiller i korps lærer man å spille på et instrument, samtidig som man får spille sammen med andre. På sitt aller beste betyr korpssamspill glødende kinn, varme hjerter og bankende rytmer. Enkelte ganger er det litt kjedelig, litt bråkete og litt vanskelig, men vi velger å legge vekt på at man i korpset får en unik mulighet til å bli kjent med barn i alle aldre og skape noe sammen med dem både sosialt og musikalsk. Vi har hatt en flott stigning i Lilleaker Skoles Musikkorps de siste årene, og opplever at korpset er et sted der det knyttes vennskap og skapes spilleglede. Korpset er delt inn i tre ulike korps, aspirantene, juniorkorpset og hovedkorpset. Man er stort sett aspirant i ett år og junior i to år før man begynner i hovedkorpset (barn som starter i korpset etter at de har begynt i fjerde klasse og har en rask progresjon kan iblant få et tilrettelagt løp).

Aspirantsamspill

Alle som begynner i skolekorpset starter som aspiranter. De fleste starter når de går i 2. eller 3. klasse, men vi tar også inn eldre elever som aspiranter. Aspirantene øver sammen en gang i uken. Tidspunktet for øvelsene er torsdager fra kl 15.30 – 16.30. Vi øver i klasserom 6 i den øvre delen av skolen. Dirigenten for aspirantene heter Jenny Austestad.

Til å begynne med jobber vi mest med rytmelek og samspill som ikke krever så store ferdigheter på instrumentet. Vi jobber fortrinnsvis uten noter, på gehør. Notelesing vil aspirantene etter hvert tilegne seg på de individuelle spilletimene.

Spilletimer

Alle som spiller i korpset har individuelle spilletimer med en dyktig pedagog, til sammen 25 timer i løpet av et år. Aspiranter har 20 minutters spilletimer hver uke, fortrinnsvis lagt inn i den tiden barna er på Aktivitetsskolen. På spilletimene vil barna få hjelp til å tilnærme seg instrumentet, og lære å beherske det, skritt for skritt. Det er selvsagt individuelle forskjeller i hvor raskt denne læringen går, uansett blir det morsommere å spille etter hvert som du får mer og mer til. Den første kneika kan enkelte ganger virke litt uoverkommelig, og da er det flott hvis dere som er foreldre kan bistå og heie litt ekstra. Med noen instrumenter kan det også ta litt ekstra tid å få orden både på motorikk, blåsing og teknikk.

Det er viktig at instrumentet blir behandlet forsiktig og at dere gir beskjed hvis noe ikke er som det skal være. Ved feil på instrumentet skal materialforvalteren kontaktes. Korpset velger ny materialforvalter etter årsmøtet, og kontaktinfo blir lagt ut på hjemmesiden vår, www.lilleaker.info.

Er det utfordringer med hensyn til spilletimer kan dere snakke direkte med spillelæreren eller kontakte korpslederen for aspirantene.

Det aller beste utbyttet får barna hvis dere også engasjerer dere i spilleopplæringen. Be barnet om å spille for dere hjemme, følg opp med mye motivasjon i perioder der ting virker vanskelig. To-tre gangers spilling per uke gjør underverker og fører til at barna raskt kan få til ting på instrumentet sitt. Hold kontakt med spillelæreren, slik at du vet hva barnet holder på med.

Seminar

To ganger i året, vår og høst, arrangerer vi et korpsseminar. Dette er for å møtes alle sammen og gjøre noe litt annet enn vi gjør i hverdagen. For aspirantene er seminaret 1 dag. Tidspunktet for aspirantseminaret er ikke fastlagt ennå, men vi regner med at det blir en lørdag i oktober, og at vi avslutter seminaret med noe hyggelig og sosialt.

Uniform

Korpsmusikantene har en uniform som de ofte bruker når de opptrer. Den er i blått og hvitt. Aspirantene vil få utdelt en collegegenser med emblem på, samt en korpsbåtlue og bukse/skjørt. De skal i tillegg ha hvite knestrømper og svarte pensko. Vi vil arrangere uniformsdager i løpet av høsten, der alle nye aspiranter får uniform. Dere vil få mail om tidspunkt for uniformshenting.

Konserter

Vi har flere konserter hvert semester, og som oftes deltar aspirantene også på disse. Vi arrangerer også gjerne en høstkonsert, sammen med Lilleaker Janitsjar, som er et voksenkorps i nærmiljøet.

Loppemarked

Hvert år arrangerer korpset loppemarked på Lilleaker skole. Dette er korpsets viktigste inntektskilde og et dugnadsløft for foreldre og musikanter. Loppemarkedet arrangeres i slutten av april/starten av mai, og det er da behov for dugnadsinnsats flere kvelder i uken i forkant. Dette er et viktig sosialt arrangement for korpsfamiliene der smilet sitter løst og vi blir bedre kjent med hverandre, men mange aspirantforeldre blir litt overrasket over arbeidsmengden akkurat denne uken. Samlet sett synes de fleste at dette er en utrolig positiv opplevelse! Mer informasjon kommer.

Korpsturer

Hver sommer reiser korpset på en tur. Dette er for mange et høydepunkt i året, og vi pleier å ha det veldig hyggelig når vi er på tur. Vi ønsker at så mange som mulig blir med på turen, men er barnet under 10 år må en av foreldrene være med. Reisemål for turen blir annonsert i løpet av høsten.

Betaling

Semesteravgiften/egenandelen for musikkundervisning for korpset er kr. 2.500,- per halvår for aspirant/junior og 2.750 for hovedkorpset. Det blir sendt ut faktura i løpet av de første månedene i hvert semester. Betalingen dekker den individuelle undervisningen, seminarer, kostnader til dirigent, instrumenter og uniformer. Korpset har nå totalt utgifter på omlag kr. 1.600.000,- per år, og bare kr. 400.000,- av disse kommer fra kontingenter. Resten må dekkes inn av støtte og dugnadsinnsats. De siste årene har vi investert i nye instrumenter til alle i hovedkorpset med påfølgende utskiftning nedover i junior- og aspirantkorpset. I tillegg har vi kjøpt inn flere nye uniformer. Korpset blir større og større slik at det i år er behov for enda flere instrumenter og uniformer. Dessuten ønsker vi å fokusere på seminarer for å opprettholde den høye spillekvaliteten i korpset.

Legg igjen en kommentar