LSM – Refusjon av utlegg

For å få refundert utlegg, må man leverer utlegg skjema og kvitteringer (evt bilde av kvitteringer). Utlegg skjema sendes til alle i styret hver måned sammen med status på økonomi.

Når man har fylt ut utlegg skjema skal dette og kvitteringer leveres til kasserer, som refunderer beløpet. Husk å sette på kontonummer

Man kan sende skjema på mail sammen med bilde av kvitteringene.

Alle innkjøp skal være klarert med styret. Vi forbeholder oss retten til å avvise refusjon av innkjøp som ikke er avtalt