Kontakt oss

Korpsets postadresse:
Lilleaker skoles musikkorps
Posboks 78 Lilleaker
0216 Oslo

Web: www.lilleaker.info
Facebook: https://www.facebook.com/lilleaker/
Twitter:

Epost: lsm@lilleaker.info eller post@lilleaker.info

Konto: 1600 40 79063

Internasjonalt kontonummer (IBAN): NO41 1600 4079 063

BIC (Swift-adresse): DNBANOKKXXX

Organisasjons nummer: 971 289 929

Legg igjen en kommentar