Junior – seminar 17. mars

Hei,

Minner om seminar for juniorkorpset lørdag 17. mars.

Oppstart kl 8.45 og øving frem til kl 13 med pauser og litt mat innimellomJ

Så blir det sosialt program frem til ca kl 16.

 

Vi kommer tilbake til detaljene, dette er bare en påminnelse om å holde av tiden.

 

Det er viktig at alle stiller, nå skal det øves frem mot Distriktsmesterskapet på Lørenskog 15. april!

Juniorkorpset stiller i 4.divisjon 15. april kl 13.40 Kjenn samfunnshus

NB: Det blir generalprøve lørdag 14. april.

Våre flinke juniormusikanter gleder seg til å konkurrere!!

Ingeborg

Publisert i Junior, Uncategorized | Kommentarer er skrudd av for Junior – seminar 17. mars

Årsberetning 2017 og forslag til budsjett for 2018:

Styrets Årsberetning 2017

 1. Tillitsvalgte for perioden

Styrets sammensetning

Navn Funksjon Kontakt informasjon
Kristin Svanqvist Styreleder/Instruktøransvarlig / Korpsleder junior kristin.svanqvist@noma.no

 

Morten Søderblom Leder Aktivitetskomitéen, styremedlem morten.soderblom@ffi.
Helene Thompson Styremedlem helt@opplysningen1881.no
Berit Sotnakk Materiellansvarlig, styremedlem berit.sotnakk@scandichotels.com
Vibeke Hafstad Korpsleder hoved, styremedlem vibeke.hafstad@outlook.com
Ingeborg Hjorthen Korpsleder junior, styremedlem ingeborg.hjorthen@nrk.no
Katja Aasen Korpsleder junior
Kristin Glad Vara  gladkristin@gmail.com
Emilie Davenne Vara, korpsleder aspirant frem til høst 2017 emiliedavenne@hotmail.fr
Mariann Gurholt kasserer margurh@online.no

 

Revisor

Per Molvær Revisor  

 


Valgkomité

Ivar Anton Maier Valgkomité ivar.anton.maier@nordeafinans.no
Merethe Elvestad Valgkomité

 LSM’s Aktivitetskomité for 2017

Morten Søderblom Leder
Owe Viktorsson Medlem
Erik Bruun Medlem
Anders Haavik Medlem
August Nissen Medlem
Lars Erik Rebnes Medlem
Morten Daviknes Medlem

 

 

LSMs Uniformskomité

Katja Aasen katjaaasen@gmail.com
Kjersti Bratberg Gautvik tertabs@gmail.com

 

 

 1. Medlemsforhold Ved sesongslutt i desember 2017 hadde LSM 3 spilledyktige korps med fordeling hovedkorpset 40 medlemmer, medlemmer i 17 juniorkorpset og 20 i aspirantkorpset. Alle Etter justering for de som slutter og opprykk får vi et hovedkorps på 38 medlemmer, et juniorkorps på 15 medlemmer og 17 aspiranter fra sesongstart i januar.

Korpset har en ambisjon om å opprettholde rekrutteringen på det nivået den har ligget på de siste årene.
 

 1. Dirigentsituasjonen

 

Hoved- og juniorkorpsets dirigent, Tomas Austestad, er utdannet tubaist og har vært engasjert i LSM siden november 2008. Han er utdannet i Gøteborg og Tromsø og arbeider i tillegg til dirigentjobben i LSM i andre korps i Oslo /Romerrike samt som frilans tubaist i Oslo. Han gjør en meget god jobb som dirigent i LSM gjennom sin store entusiasme og klare faglige ambisjon for korpset.

 

Jenny Austestad gjør en meget god jobb som dirigent for Aspirantkorpset.

Styret er godt fornøyd med dirigenter og instruktørers innsats dette året.

 

 

 1. Øvelser

 

Aspirantene har hatt fellesøvelser fra kl. 14.45 til kl. 16.10 hver torsdag.

Juniorkorpset har hatt fellesøvelser fra kl. 16.15 til kl. 17.45 hver torsdag.

Hovedkorpset har hatt fellesøvelser fra kl. 18.00 til kl. 20.00 hver torsdag.

 

Alle musikanter har hatt 28 individuelle øvelser à 30 minutter. Korpset har brukt eksterne instruktører på de individuelle øvingene. For å fremme tilhørigheten til korpset har vi så langt det har latt seg gjør lagt korpsaktiviteter til torsdager. Av praktiske grunner har individuelle øvelser i hovedsak vært lagt til de mandag og onsdag.

 

 

 1. Hederstegn til korpsmedlemmene for 2017

Det er ikke delt ut hederstegn for 2017. Dette blir gjort våren 2018

 

 

 1. Styremøter

 

Det er avholdt 8 styremøter 2017 og 1 styremøte i 2018 før årsmøtet. Styret har samarbeidet godt innad, og koordineringen mellom de forskjellige komitéene og styret har fungert meget godt. Samarbeidet mellom LSM og skolen har fungert bra.

 1. Musikalsk utvikling og gjennomførte aktiviteter

 

Musikkåret 2017 har vært  et år preget av høy aktivitet og god musikalsk fremdrift.

 

Vi startet korpsåret med en vellykket seminarhelg for alle tre korpsene 28-29.januar. Aspirant og junior hadde seminar på skolen med påfølgende kosekveld, mens hovedkorpset reiste til Tyrifjorden hotell etter gruppeundervisning på Lilleaker skole.

 

Tur til London ble arrangert 10-12.februar korpsets eldste musikanter. En meget vellykket tur der fokus var sosialt samvær og shopping. Lørdag kveld var viet til musikalen Phantom of the Opera.

 

 

Søndag 12.mars deltok junior i 4.divisjon i Regionmesterkapet  i for korps i Asker Kulturhus. Juniorene gjorde det meget bra og endte på en 2.plass med 84 poeng.  Hovedkorpset deltok i samme mesterskap, men i 2.divisjon. Korpset endte på en 7.plass med 87 poeng.

 

Torsdag 19.mars hadde vi vårkonsert der vi spilte stykkene vi spilte i distriktsmesterskapet.

 

Årets loppemarked ble avholdt 5.-7.mai. Antall besøkende var ikke like høyt som det pleier på lørdagen, men søndagen var det mye folk. Dette ga et bruttoresultat på  kroner 441 000.-som vi er meget godt fornøyde med!!! Dette er et meget betydelig bidrag til korpsets drift.

 

Aktivitetskomiteen gjorde som alltid en god jobb i forkant, og det ble gjort en formidabel jobb av alle som var til stede i loppeuka. Lagringsbehov frem mot loppehelgen er en økende utfordring.

 

 1. mai spilte vi i barnehagenes “17. maitog” og deltok i en hyggelig markering i Lilleaker Barnehage etterpå. Dette foregikk i skoletiden og Lilleaker Skoles junior og aspirantkorps (forsterket med noen hovedkorpsmusikanter fra Lilleaker Skole) gjorde en flott innsats.

 

 1. mai var korpset en viktig bidragsyter i markering av nasjonaldagen. Korpset gjennomførte vekkerunde i nærområde og spilte ved flaggheising ved Lilleaker skole.

Deretter spilte korpset for Ullerntunet sykehjem og Kajalund sykehjem før vi reiste med buss til byen for å gå i hovedtoget i byen. Korpset sto for det tradisjonelle 17.mai arrangement i skolegården. Det var meget godt oppmøte til tross for at skolen hadde gått i barnetoget i byen. Dette viser at det er stor oppslutning om lokale arrangementer. Meget pen fortjeneste til korpset var belønningen for noen hektiske arbeidstimer!

 

Korpset deltok, tradisjonen tro, under åpningen av Lilleaker Skoles Markedsdag 1. juni.  Den svingende musikken vakte stor begeistring i amfiet.  Forøvrig bisto korpset FAU med utlån av diverse materiell og utstyr.

 

Et forsterket juniorkorps spilte på Lilleaker musikkfestival 10.juni. Årets arrangement var veldig godt. Etterpå hadde vi sommeravslutning med vafler og is i hagen til Kristin.

 

Årets korpstur var deltagelse i NM i Larvik 23..-25.juni. Aspiranter og juniorer deltok på workshop, mens hovedkorpset spilte i 3.divisjon.Hovedkorpset gjorde en god prestasjon og endte på. Søndagen koste vi oss i klatreparken i Vestfold. Det var en bra tur og et godt arrangement.

 

Vi merker oss at stadig flere av musikantene våre fortsetter å dra på sommerkurs. I år var det 29 musikanter som deltok på Bjerkely. Tilbakemeldingene er positive. Barna melder om gode og varierte opplevelser med både musikk og andre aktiviteter.

 

Rekrutteringskonsert / skolekonsert med Håkon Esplo ble gjennomført 31.august. En vellykket konsert. Vi hadde rekruttering og pølsefest 24.august og 31.august. Det var laber rekruttering, men kombinert med en stor informasjonskampanje ledet dette til 20 nye og motiverte aspiranter.

 

Hovedkorpset hadde oppstartsseminar 9.september på Lilleaker skole. Formålet med seminaret var å få de 10 juniorene som rykket opp i hoved til å finne sin plass og raskt komme inn i hovedkorpset.

 

Korpset deltok på Tusenfrydstevnet 10.september. Dette var et godt arrangement og musikantene uttrykte at de ønsket å være med neste år.

 

Hovedkorpset hadde bortreiseseminar til Saltö utenfor Strømstad 20.-22.oktober. Vellykket seminar, men øvelokalene er litt små med 40 i hovedkorpset.

 

Det ble arrangert øvekonkurranse for aspirant og juniorkorps hele høsten, og en øvekonkurranse i oktober/november for hoved.

 

 

Aspirant og juniorkorpset hadde seminar 4.-5november som forberedelse til Halloweenkonserten 5.november.

 

5.november arrangerte korpset høstmarked i forkant av Halloween konserten til aspiranter og juniorene. Litt lite folk da vi åpnet markedet – men salget og besøket tok seg kraftig opp før konserten begynte.

 

6.november hadde aspirant og junior skolekonsert med sin Haloweenkonsert.

 

I år deltok hovedkorpset i underholdningskampen. En flott konkurranse med mange gode deltagende korps. Hovedkorpset gjorde en meget imponerende deltagelse i 1.divisjon, og endte med 2.plass og 92.poeng

 

Tradisjonen tro deltok LSM på kirkekonserten i Ullern kirke 17. desember.

 

 

 1. Økonomi

 

Er vedlagt

 

Til slutt – tusen takk for innsatsen i 2017 til alle involverte i LSM.

 

Lilleaker, 29. januar 2018 for styret i Lilleaker Skoles Musikkorps

 

 

Kristin Svanqvist, Styreleder

(sign)

 

 

Forslag til budsjett – 2018:

Konto aktivitet kroner 2017 endring
Inntekter:
3110 Salgsinntekter 100000 96825,79 3174,21
3120 Inntekt – Loppemarked 450000 441280,8 8719,24
3200 Medlemskontigent 330000 317450 12550
3300 Seminar, egenandel 70000 67000 3000
3350 Egenandel, mesterskap/stevner 25000 100475 -75475
3355 Egenandel, korpstur 230000 0 230000
3360 Buss – Bjerkely 300 852,07 -552,07
3400 Gaver 5000 27084,15 -22084,2
3500 Reisekasse – LSM 85000 33160,95 51839,05
3980 Frifond 80000 81138 -1138
3990 Instrument fond 10000 10000 0
3970 Voksenopplæringsmidler 5500 3956,01 1543,99
3999 Diverse inntekter 130000 128756,2 1243,79
8030-50 Finansinntekter 4200 4148,63 51,37
Sum inntekter 1525000 1312128 212872,4
Utgifter:
4200 Varekjøp 43000 42527,3 472,7
5000 Personalkostnader 2000 1971,6 28,4
5990 Andre Personal kostnader 2200 2139,9 60,1
6100 Mesterskap og stevner 30000 105846,3 -75846,3
6150 Seminar kostnader 22000 21993,99 6,01
6300 Leie av lokaler 35000 34375 625
6390 Andre kostnader lokaler 30000 56385 -26385
6400 korpstur – kostnader 325000 20000 305000
6520 Kjøp av instrumenter 20000 111171 -91171
6640 Forbruksmateriale instrumenter 40000 39682,1 317,9
6630 Reparasjon og vedlikehold, instrumenter 40000 37308,94 2691,06
6710 Honorar instruktører 700000 698850,3 1149,75
6715 Honorar instruktører, seminar 60000 52800 7200
6890 Annen kontorkostnad 2000 1778,75 221,25
6940 Porto/Postboks 1500 1320 180
7790 Diversekostnad 149200 175709,1 -26509,1
8140-70 Finanskostnader 8100 8094,23 5,77
Sum utgifter 1510000 1411953 98046,58
Sum: 15000 -99825,9 114825,9
Publisert i Aspirant, Hoved, Junior, Uncategorized | Kommentarer er skrudd av for Årsberetning 2017 og forslag til budsjett for 2018:

Konserten 1 feb

20180201_19524320180201_19525820180201_19412720180201_19372220180201_19322820180201_18522620180201_19051120180201_18552720180201_185933820180201_19021020180201_18372920180201_184758

Publisert i Aspirant, Hoved, Junior, Uncategorized | Kommentarer er skrudd av for Konserten 1 feb

Foreldrevakter juniorkorps vinter 2018

 

Dato Navn på musikant Aktivitet
04.01 Emil Øvelse
11.01 June Øvelse
13.01 Nive, Magnus Seminar kl 12-16
18.01 Mathilde Øvelse
25.01 Nadia Øvelse
01.02 Andreas Konsert
08.02 Christian Øvelse
15.02 Maren Øvelse
22.02 Vinterferie
01.03 Cassandra Øvelse
08.03 Adam Øvelse
15.03 Elias Øvelse
17.03 Per, Live, Magnus Seminar med kosekveld
22.03 Emil Øvelse
29.03 Påske

 

Foreldrevaktens oppgaver: Ta med frukt til musikantene, møte opp 16.15, være til stede under øvelsen, bistå dirigent ved behov med kopiering o.l., passe på at det blir ryddet. De som er satt opp som korpsvakt på andre arrangementer får beskjed om oppmøte og oppgaver.

 

Publisert i Junior, Uncategorized | Kommentarer er skrudd av for Foreldrevakter juniorkorps vinter 2018

Vinterkonsert 2018

Torsdag 1.februar kl18.30 -20 i samlingssalen på Lilleaker skole
Aspirant, junior, hovedkorps og kammergrupper spiller
Kafé og loddsalg
Ta med venner og familie 
Dørene åpner kl18
Inngang 50 kr for voksne, barn gratis

VELKOMMEN

Publisert i Aspirant, Hoved, Junior, Uncategorized | Kommentarer er skrudd av for Vinterkonsert 2018

Hoved – seminar 14. januar 2018

Heia

Velkommen til seminar søndag 14.januar i samlingssalen kl 10-15

Ta med instrument – vi serverer lunsj

Husk gå inn på www.omoklubbkasse.no og gi din stemme til Lilleaker Skoles Musikkorps.

 

Kristin og co

Publisert i Hoved, Uncategorized | Kommentarer er skrudd av for Hoved – seminar 14. januar 2018

Hoved: Foreldrevakter våren 2018

 

Dato Navn på musikant Aktivitet
04.01 Erik Øvelse
11.01 Elias Øvelse
14.01 Sarah Seminar kl 10-12
14.01 Nora Seminar kl 12-14
18.01 Astrid Øvelse
25.01 August Øvelse
01.02 Fritjof Konsert
08.02 Herman G Øvelse
12.02 Maximillian og Petronella Øvelse
22.02 Vinterferie
01.03 Julie og Marlen Øvelse
08.03 Vilje Øvelse
15.03- Cornelia Øvelse
22.03 Ella/Sina/Jonas Øvelse
29.03 Påske
05.04 Live Øvelse
07.04 Ida W.M. Seminar
12.04 Oskar Øvelse
14.04 (13.04) Mina Generalprøve
15.04 (14.04) Preben Mesterskap
19.04 Raviksan Øvelse/marsjøvelse
26.04 Alette Øvelse/marsjøvelse
03.05 Solveig Marsjøvelse
03.05 Marie Marsjøvelse
10.05 Kristi Himmelfart
14.05 Thara Marsjøvelse
14.05 Sarah Marsjøvelse
16.05 Barnehagetoget
17. mai 17. mai
24.05 Thale R Øvelse
31.05 Felix Øvelse
07.06 Elias Markedsdag?
09.06 Thale/Bror Lilleaker musikkfestival
14.06 Johanne Øvelse

 

Foreldrevaktens oppgaver: Ta med frukt til musikantene, møte opp 17.45, være til stede under øvelsen, bistå dirigent ved behov med kopiering o.l., passe på at det blir ryddet. De som er satt opp som korpsvakt på andre arrangementer får beskjed om oppmøte og oppgaver.

Publisert i Hoved, Uncategorized | Kommentarer er skrudd av for Hoved: Foreldrevakter våren 2018

13. januar – Seminar for Aspirant og Junior

Velkommen til seminar førstkommende lørdag 13. januar, på Lilleaker skole for juniorer og aspiranter.

Barna må ha med instrumenter og noter, vi sørger for mat og drikke.

Denne gangen blir seminaret delt i to, først øver aspirantene, så blir det felles lunsj og kos for aspiranter og juniorer, før juniorer avslutter med noen timers øving.

Programmet blir

 • 9.30-12.00: Øving aspiranter i samlingssalen
 • 12.00-12.45: Lunsj aspiranter og juniorer i skolekjøkkenet. Det blir enkel servering med pølser og sjokoladekake, og vi gjør noe hyggelig sammen.
 • 12.45-16.00: Øving juniorer i samlingssalen

 

Det er allerede satt opp noen foreldrevakter fra både aspirant- og juniorkorpset, de fordeles slik:

Oppmøte kl 9.20: Hilde, Katja og Ellen

Oppmøte kl 1.45: Ingeborg og Katja

 

Vi setter pris på om minst en til frivillig vil bidra ved avslutning og rydding – Håper én som har lyst og anledning melder seg J

Hvis flere har lyst til å bidra på en eller annen måte, er det alltid velkomment

Send mail til meg Ingeborg.

Fint om de som ikke kan delta gir beskjed så fort som mulig. Gjerne til meg med kopi til  send e-post til Jenny: jenny.musikk@gmail.com

Håper barna gleder seg til å samspill og samvær på lørdag!

HUSK å gå inn på www.omoklubbkasse.no og gi en stemme til Lilleaker Skoles Musikkorps.

 

Publisert i Aspirant, Junior, Uncategorized | Kommentarer er skrudd av for 13. januar – Seminar for Aspirant og Junior

Stem på LSM – vi kan vinne penger til uniformer

Gå inn på http://www.omoklubbkasse.no/ og gi din stemme til Lilleaker skoles musikkorps. Vi kan vinne penger til nye uniformer. Hver stemme teller som et lodd, og du kan stemme hver dag.

Publisert i Aspirant, Hoved, Junior, Uncategorized | Kommentarer er skrudd av for Stem på LSM – vi kan vinne penger til uniformer

LSM – dette skjer fremover.

Hei, hei

GODT NYTTÅR!

Jeg håper alle har hatt en bra juleferie

 

Her er litt informasjon om hva som skjer fremover i korpset

 

4.januar:             Første samspilløvelse for alle korps (aspirant, junior og hoved)

Uke 2 :                 Oppstart individuelle timer alle

13.januar            Seminar på Lilleaker skole for aspirant og junior

14.januar            Seminar for hovedkorpset på Lilleaker skole

1.februar            Vinterkonsert i samlingssalen for alle kl 18

8.februar            Årsmøte kl 19

 

Distriktsmesterskap

Junior og hovedkorpset skal delta i distriktsmesterskapet, Lørenskog 14-15.april (vi skal spille en av dagene  – men har ikke fått oppsettet ennå)

 

Korpstur til Callella i Spania

Vi gleder oss masse til korpsturen 22.juni-27.juni  –  det er fortsatt mulig å melde seg på Mer info og første innbetaling kommer snart

 

Loppemarked er 28.-29. april

I år er det musikkorpsenes år. Det vil være masse aktivitet rundt musikkorpsene i landet – følg gjerne Norges Musikkorps forbund på Facebook. Der legger de ut mye artig

Så håper jeg vi får et godt korpsår i 2018

Kristin

 

 

Publisert i Hoved, Uncategorized | Kommentarer er skrudd av for LSM – dette skjer fremover.